петък, 30 юни 2023 г.

В ЗЛАТЕН ЧАС

В златен ден и златен час
ще зърна Лицето на Любовта аз,
и ще видя, че рамката му са твоите коси,
а на лицето греят всички добри очи,

видели в света не шанс за лична изгода,
а отблясък от Сиянието на Бога -
в полята, в утринна роса,
в разрошена от вятъра коса,
погалена от слънчев лъч,
далеч от жлъч,
от шум и глъч...

Ще надникна в съня на Новороденото,
и ще видя красотата на Нероденото,
преливаща дори тук и сега,
отразила се във Времето - от Вечността.
Не е нарцистична, тя е Лицето на Любовта...
И какво е Вечност,
ако не - Непреходна Красота?
❤
юни 2023


Няма коментари:

Публикуване на коментар